Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Hacalet MOLLAOĞULLARI
                      Bölüm Başkanı


 
     Öğretim Görevlisi
   Hatice DİLHUN SUKAN
  Bölüm Başkan Yardımcısı